Scholten Accountants

ondernemend in balans

Overijssel trekt €9 miljoen uit voor versterking regionale economie

De provincie Overijssel heeft bijna €9 miljoen vrijgemaakt voor versterking van de regionale economie. Doel is hiermee starters, snelle groeiers en familiebedrijven te ondersteunen.

Gedeputeerde Staten geven met dit plan invulling aan het coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ De provincie leunt sterk op het midden- en kleinbedrijf, goed voor 60% van alle banen. Die categorie kan wel enige hulp gebruiken. In de ondersteuningsstructuur voor het mkb is een hiaat ontstaan door het wegvallen van faciliteiten van de Kamer van Koophandel en Syntens. ‘Dit wordt als een gemis ervaren door veel mkb-bedrijven’, zo stelt het provinciebestuur in een toelichting bij het plan.

Van de gereserveerde €9 mln wordt €3 mln opzij gezet voor ondersteuning van startende bedrijven. Volgens de provincie is gebleken dat het overlevingspercentage stijgt als nieuwkomers hulp krijgen. Ook de financiering van bedrijven is een punt van aandacht. Het mkb komt nog steeds lastig aan krediet. Banken zijn, zeker voor relatief kleine bedragen, terughoudend, constateren Gedeputeerde Staten. De provincie wil initiatieven voor alternatieve vormen van financiering ondersteunen. Te denken valt aan kredietunies, waarbij ondernemers elkaar leningen verschaffen.

Cijfers wijzen uit dat het mkb in Overijssel iets minder hard groeit dan het landelijk gemiddelde. Het aantal bedrijven in deze categorie is in deze provincie in de periode 2012-2015 met 6% gestegen, tegenover landelijk 7%. De provincie telt in totaal 68.457 bedrijven, waarvan er 107 met meer dan 250 werknemers. Tot de grote werkgevers behoren Ten Cate, Stork, Scania en Thales. Ook rond de Universiteit Twente bevindt zich veel bedrijvigheid, zij het overwegend van kleinere omvang.

Het ondersteuningspakket van Gedeputeerde Staten komt in april aan de orde in de commissie economie. In mei buigen Provinciale Staten zich erover.

Twitter Updates

volg me op twitter