Scholten Accountants

ondernemend in balans

Overgangsregeling belastingverdrag met Duitsland vervalt vanaf 2017

Sinds 1 januari 2016 geldt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Bent u inwoner van Duitsland? En is het totaalbedrag van uw pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland meer dan € 15.000? Dan mag Nederland volgens het nieuwe verdrag belasting heffen.

Voor 2016 kon u onder bepaalde voorwaarden kiezen voor het zogenoemde overgangsrecht. Daardoor was het oude verdrag nog 1 jaar van toepassing en kon u vrijstelling krijgen voor het betalen van belasting in Nederland.

Vanaf 2017 kan dat niet meer en hebt u misschien geen recht meer op die vrijstelling. Als dat zo is, informeren wij u en uw uitkeringsinstantie hierover. Hoort u niets van ons? Dan blijft uw vrijstelling gelden tot de datum die op uw vrijstelling staat.

Twitter Updates

volg me op twitter