Scholten Accountants

ondernemend in balans

Belastingverdrag Nederland en Duitsland 2016

Woont u in Nederland of Duitsland en hebt u inkomen uit het andere land?
Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met een belastingverdrag kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen. Op 1 januari 2016 treedt naar verwachting een nieuw belastingverdrag met Duitsland in werking. Een belastingverdrag is bindend en gaat altijd voor nationale belastingwetgeving. Met een verdrag wordt naast dubbele heffing ook dubbele heffing (zoveel mogelijk) voorkomen. U komt in aanraking met het belastingverdrag als u in Nederland woont en inkomen geniet uit Duitsland, of omgekeerd. Er zijn compensatieregelingen en er is sprake van overgangsrecht. Speelt deze kwestie ook bij u..? Laat u adviseren omtrent mogelijkheden en gevolgen.   Bron; Belastingdienst.nl

Twitter Updates

volg me op twitter