Scholten Accountants

ondernemend in balans

Directie-ondersteuning

U weet wel wát er moet gebeuren, maar door allerlei oorzaken is het te veel om gerealiseerd te krijgen: uw mensen zitten vol of hebben het benodigde niveau niet. Hierdoor blijven er dingen liggen en worden er kansen gemist.
Wij hebben aan een half woord genoeg en kunnen ingezet worden als (en waar) het nodig is: bijvoorbeeld om een analyse te maken, een medewerker te coachen, een vestiging door te lichten of een project te monitoren.

Wij zijn breed inzetbaar:

  • Als klankbord van de directie
  • De juridische oprichting en administratieve inrichting van vennootschappen voor speciale doeleinden zoals projecten, (buitenlandse) vestigingen en joint-ventures;
  • Het doorlichten van organisaties op het gebied van risicomanagement en performance
  • Voor verbetering van het bedrijfsinzicht
  • Herinrichting van administraties om bepaalde tekortkomingen weg te nemen bijvoorbeeld ten aanzien van managementinformatie, het voldoen aan subsidievoorschriften, transparantie van winstverdelingsafspraken e.d.
  • Het doorlichten van vestigingen