Scholten Accountants

ondernemend in balans

Accountancy

Scholten adviseurs & consultants biedt u de juiste deskundigheid op financieel gebied.
Onze toegevoegde waarde zien wij sterk in advisering over bedrijfseconomische vraagstukken.

Al onze relaties hebben voor de jaarlijkse standaard accountantswerkzaamheden hun eigen “huisaccountant”.
Voorbeelden van de jaarlijks terugkerende accountancy werkzaamheden zijn:

Samenstellen van jaarrekeningen
Beoordelen van jaarrekeningen
Publicatiestukken (Kamer van Koophandel)
Subsidieverklaringen
Verklaringen verzekerd belang etc.

Bovenvermelde werkzaamheden hebben allen een historisch karakter.
Voor die werkzaamheden brengen wij u graag in contact met één van onze netwerkpartners.

Voor ons is er, naast de relatie die u heeft met uw “eigen” accountant, een rol weggelegd om uw onderneming goed te organiseren en vooral beter te laten renderen. Wij kijken met u naar de toekomst. Dit is essentieel voor de continuïteit van uw organisatie.

Samen met u ontwikkelen wij een strategie om uw bedrijf (meetbaar) te verbeteren.

Belastingsadvies
Administratieve dienstverlening