Scholten Accountants

ondernemend in balans

Dienstenpakket

Wij bieden u een full-service dienstverlening. Onze kwaliteit ligt verankerd in een theoretische up-to-date kennis en ruim 25 jaar ervaring. Voor onze dienstverlening maken wij onder meer gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt.

Belangrijke aspecten in onze dienstverlening zijn klantgerichte aanpak, oplossingsgerichtheid en heldere communicatie. Wij staan naast onze klanten en zien ons werk niet als werken voor een opdrachtgever, maar als samenwerken met een klant. Door onze omvang zijn wij zeer flexibel en kunnen wij prijstechnisch veel toegevoegde waarde bieden. In tegenstelling tot veel zakelijke dienstverleners die zich onttrekken aan de voor onze beroepsgroep geldende regelgeving zijn wij er trots op de titel accountant wel te mogen gebruiken. Immers, alleen door oog te hebben voor geldende wet- en regelgeving kunnen beslissingen genomen worden die uiteindelijk het meest renderend zijn.

Ons dienstenaanbod is globaal in te delen in de volgende 3 groepen:

> Consultancy
> Accountancy

> Bedrijfseconomisch advies